Zanim przejdziemy do charakterystyki określonych rodzajów form turystycznych, warto byłoby zacząć chociażby od opisu podstawowego pojęcia, jakim jest turystyka. Na czym ona polega w praktyce? Otóż jest to zjawisko mające rozmaite wymiary współcześnie, ponieważ wynika to z faktu wielocelowości ludzi decydujących się na podróżowanie. Przyczyn organizacji wyjazdów i poddawania się wielorakim typom turystyki jest cała […]