Podróżowanie to nic innego jak turystyka. Jest to charakterystyczna forma ruchu , jaka bazuje na przemieszczaniu się ludzi masowo z jednego miejsca do drugiego, będącego punktem docelowym na naszej mapie. Jest to istotne, że podczas podróżowania zmianie ulega zarówno rytm pracy, jak także warunki zakwaterowania, wyżywienie oraz rzecz jasna otaczające nas środowisko naturalne. Musimy wiedzieć, […]