Turystyka w szerokim tego słowa znaczeniu opiera się na specyficznym podziale na rozmaite jej rodzaje, w zależności właściwie od tego o jakim celu naszych podróży jest mowa. I tak warto wspomnieć chociażby o turystyce poznawczej, biznesowej, zdrowotnej, kwalifikowanej, wypoczynkowej. Do tego dochodzi również turystyka religijna, czyli wcześniej wspomniane pielgrzymki. Można podzielić turystykę i wyjazdy przede […]