Typy wyjazdow

Typy wyjazdow

Turystyka w szerokim tego słowa znaczeniu opiera się na specyficznym podziale na rozmaite jej rodzaje, w zależności właściwie od tego o jakim celu naszych podróży jest mowa. I tak warto wspomnieć chociażby o turystyce poznawczej, biznesowej, zdrowotnej, kwalifikowanej, wypoczynkowej. Do tego dochodzi również turystyka religijna, czyli wcześniej wspomniane pielgrzymki. Można podzielić turystykę i wyjazdy przede wszystkim pod kątem motywu wyjazdu. Wyróżnia się jako kryteria zasadnicze zarówno ilość osób biorących udział w wyjeździe, wtedy chodzi o turystykę zbiorową oraz turystykę indywidualną, jak także kluczowy jest wiek uczestników czyli w grę wchodzi wtedy podział na trzy zasadnicze rodzaje a mianowicie turystykę seniorów, turystykę szkolną oraz turystykę studencką.

Kolejny wariant do podział pod względem wykorzystywanego do przemieszczania się środka transportu i na tej podstawie w grę wchodzi turystyka lotnicza, turystyka samochodowa, turystyka piesza, turystyka konna, turystyka autokarowa, turystyka kolejowa oraz turystyka rowerowa. Warto też jako kryterium specyficznego podziału uznać czas pobytu, a zatem w grę wchodzi wtedy turystyka krótkoterminowa a także długoterminowa. Jeszcze odmienny podział obejmuje sposób organizowania podróży, czyli co za tym idzie turystykę zorganizowaną oraz niezorganizowaną.

Biorąc pod uwagę miejsce zakwaterowania warto wspomnieć o dwóch charakterystycznych podziałach, to jest na turystykę hotelową oraz turystykę parahotelową. Następny wariant selekcji to pora wyjazdu czyli turystyka generalnie letnia oraz zimowa. Patrząc z kolei na styl użytkowanego sprzętu turystycznego mowa o turystyce narciarskiej, turystyce wspinaczkowej oraz turystyce kajakowej. Jeszcze co innego to podział na turystykę przyrodniczą, czyli bazującą na obserwowaniu przyrody. Mowa także o ekoturystyce czyli na przykład agroturystyce, chociaż generalnie chodzi tu o alternatywne podejście do turystyki niż to przedstawiane przez turystykę masową.

Celem nadrzędnym jest zmniejszenie wpływu turystyki na naturę. Geoturystyka, bo i o niej tutaj należy wspomnieć, to turystyka opierająca się na zwiedzaniu wielorakich form geologicznych, w tym jaskiń oraz wulkanów. Birdwatching z kolei to obserwowanie siedlisk ptaków, zaś safari chociażby to samochodowy rajd po Afryce, celem jest obserwowanie oraz robienie zdjęć dziko żyjących tam zwierząt. Najbardziej rozpowszechniona jest z kolei turystyka kulturowa czy też krajoznawcza, jaka obejmuje po prostu zwiedzanie miejsc.