Aktualnosci

Jeszcze co innego to turystyka piesza i rowerowa. Biorąc pod uwagę rodzaj finansowania, wiele osób wydziela podział na turystykę socjalną, finansowaną przedpłatami oraz kredytową. Kolejny to aspekt socjologiczny czyli turystyka luksusowa, tradycyjna, seniorów oraz młodzieżowa. Patrząc na to, jakie są formy organizacji podróży wydziela się turystykę ryczałtową oraz turystykę indywidualną. Z kolei ze względu na […]
Zanim przejdziemy do charakterystyki określonych rodzajów form turystycznych, warto byłoby zacząć chociażby od opisu podstawowego pojęcia, jakim jest turystyka. Na czym ona polega w praktyce? Otóż jest to zjawisko mające rozmaite wymiary współcześnie, ponieważ wynika to z faktu wielocelowości ludzi decydujących się na podróżowanie. Przyczyn organizacji wyjazdów i poddawania się wielorakim typom turystyki jest cała […]
Turystyka w szerokim tego słowa znaczeniu opiera się na specyficznym podziale na rozmaite jej rodzaje, w zależności właściwie od tego o jakim celu naszych podróży jest mowa. I tak warto wspomnieć chociażby o turystyce poznawczej, biznesowej, zdrowotnej, kwalifikowanej, wypoczynkowej. Do tego dochodzi również turystyka religijna, czyli wcześniej wspomniane pielgrzymki. Można podzielić turystykę i wyjazdy przede […]
Podróżowanie to nic innego jak turystyka. Jest to charakterystyczna forma ruchu , jaka bazuje na przemieszczaniu się ludzi masowo z jednego miejsca do drugiego, będącego punktem docelowym na naszej mapie. Jest to istotne, że podczas podróżowania zmianie ulega zarówno rytm pracy, jak także warunki zakwaterowania, wyżywienie oraz rzecz jasna otaczające nas środowisko naturalne. Musimy wiedzieć, […]
Jest to podróżowanie po państwach turystów rodzimych  i do tego ludzi którzy są obcokrajowcami w danym miejscu. Turystyka narodowa natomiast łączy turystykę wyjazdową oraz krajową zaś międzynarodowa to mix przyjazdowej i wyjazdowej. Decydując się natomiast na podział od względem cech turystyki, mowa chociażby o kilkunastu charakterystycznych formach turystycznych, za jakie uznaje się podział pod względem […]