Turystyka rowerowa w pałacu

Jeszcze co innego to turystyka piesza i rowerowa. Biorąc pod uwagę rodzaj finansowania, wiele osób wydziela podział na turystykę socjalną, finansowaną przedpłatami oraz kredytową. Kolejny to aspekt socjologiczny czyli turystyka luksusowa, tradycyjna, seniorów oraz młodzieżowa. Patrząc na to, jakie są formy organizacji podróży wydziela się turystykę ryczałtową oraz turystykę indywidualną. Z kolei ze względu na cel podróży mowa o turystyce poznawczej czyli inaczej krajoznawczej a także turystyce oświatowej i religijnej czyli inaczej pielgrzymkowej. Biorąc pod uwagę to, jakie są powody kierujące nas do wyjazdu, wydziela się turystykę wypoczynkową, na przykład w celach regeneracyjnych, chociażby weekendową, następnie wiejską czyli agroturystykę oraz w czasie urlopu oraz leczniczą czy uzdrowiskową na przykład do sanatoriów czy w źródła wód termalnych.

Następny rodzaj to turystyka kulturalna czyli alternatywna, pielgrzymkowa oraz poznawcza, turystyka sportowa a więc aktywna czy pasywna, do tego dochodzi też turystyka towarzyska, jaka jest turystyką grup nieformalnych, klubową oraz rodzinną. Kolejny aspekt to turystyka związana z aktywnością zawodową.