Krótki pobyt

Jest to podróżowanie po państwach turystów rodzimych  i do tego ludzi którzy są obcokrajowcami w danym miejscu. Turystyka narodowa natomiast łączy turystykę wyjazdową oraz krajową zaś międzynarodowa to mix przyjazdowej i wyjazdowej. Decydując się natomiast na podział od względem cech turystyki, mowa chociażby o kilkunastu charakterystycznych formach turystycznych, za jakie uznaje się podział pod względem liczby ludności biorącej udział w wyjazdach. W tym obrębie występuje turystyka indywidualna, turystyka zbiorowa. W tym ostatnim aspekcie należy wyszczególnić między innymi turystykę rodzinną, grupową, ale też masową oraz klubową. Kolejna selekcja obejmuje wiek uczestników. Na tej podstawie mówi się o turystyce młodzieżowej typu kolonie, obozy, zielone szkoły, ale także turystyce seniorów.

Patrząc na czas pobytu, wyszczególnia się turystykę krótką oraz długą. Jeżeli mowa o podziale na pory roku, to jest to turystyka letnia i zimowa. Jeszcze co innego to turystyka sezonowa oraz pozasezonowa. Patrząc na rodzaj zakwaterowania z kolei mówi się o turystyce hotelowej czy też parahotelowej. Ta pierwsza to nocleg i pobyt w hotelach standardowych, ta druga natomiast to campingi, obozowiska, mieszkania wynajmowane w ramach chociażby agroturystyki. Warto wspomnieć także o podziale na rozmaite formy turystyczne zróżnicowane pod względem środka transportu. Można powiedzieć wówczas o turystyce lotniczej, turystyce autobusowej oraz turystyce kolejowej i morskiej.